Spara pengar

Spara pengar

En stor sparbössa
Isolering med lösull är som en stor sparbössa. Genom att minska ditt energiuttag sparar du både pengar och miljö, eftersom all produktion av energi alltid leder till utsläpp av något slag.

Att tilläggsisolera vindsbjälklaget är det bästa, och mest effektiva, sättet att spara energi och pengar. Vinden är den del av huset som inte kräver några ombyggnationer eller förändringar för att kunna tilläggsisoleras.

Isolering är en tacksam produkt. Den sparar pengar år efter år, kräver inget underhåll och behöver aldrig bytas ut. Lösullsisolering är en garanterat lönsam investering! Beräkna gärna vad just du kan spara med hjälp av vårt sparprogram.

Se vad du sparar

Här kan du själv beräkna ungefär hur mycket som du sparar med lösullsisolering. Följ instruktionen och du får reda på besparingen i både kilowattimmar och kronor.

Sverige är indelat i tre klimatzoner. Detta för att kravnivån bättre ska anpassas till de förutsättningar som råder i de olika delarna av landet.klimatzon

 

Se vad du sparar

Här kan du själv beräkna ungefär hur mycket som du sparar med lösullsisolering. Följ instruktionen och du får reda på besparingen i både kilowattimmar och kronor.
Välj Zon Specifikt värmebehov (Q) x 1000 gradtimmar / år.
Välj nuvarande vindsbjälklag
U-värde för nuvarande konstruktion W / m2 · °C.
Fyll i konstruktionens yta m2.
Välj uppvärmningstyp Energipris
Isolertjocklek mm.
Kostnadsram för tilläggsisoleringen kr/m3. Justera kostnaden till kr/m3.
Så här mycket sparar du: Kostnaden sparas in på