Om Företaget

Om Företaget

En ledande blåsullsentrepenör
EnergiGruppen är en ledande blåsullsentrepenör med kundanpassade kvalitets- och miljökrav i samarbete med Sveriges framtidsledande materialleverantörer.

EnergiGruppen innehar certifiering enligt beslut om tillverkningskontroll 0220/01 SK, BOT. Detta innebär att vi genom erforderliga utbildningar finns listade som innehavare av behörighetsbevis, utfärdade av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Företaget har genomgått utbildning i ”Sakområdesutbildning Lösullsisolering” och är ”Kvalitetsansvarig enligt PBL, behörighet N”, vad gäller bygglagstiftning och kvalitetskompetens.

Historik
EnergiGruppen startade sin verksamhet 1978. Sedan dess har företaget fortsatt sin utveckling med sprutad mineralull, cellulosa samt kringarbeten och klottersanering som sina huvudområden.

Den tid som företaget varit verksamt har ett mycket nära samarbete byggts upp med byggentreprenörer,hustillverkare samt lösulls och materialleverantörer.

De verksamma inom företaget arbetar med stor gemenskap, ansvar, och kunnighet vilket även stabiliserar företagets expansion. I miljöhänseende arbetar vi mycket aktivt. Vi var redan vid ett tidigt stadium mycket måna om att arbeta utifrån miljöhänseendet och vi använder oss endast av produkter som är de mest miljövänliga som förekommer på marknaden.

Vi samarbetar med AB Puts & Fasadtvätt