Hur vi isolerar

Hur vi isolerar

Vindsbjälklag isoleras normalt bäst med ett tjockt lager lösull som ger en obruten isolering utan glipor kring stödben, takstolar, el- och ventilationsinstallationer.

Även snedtak isoleras bäst med lösull. Genom att den sprutade densiteten ökas elimineras sättningen helt. På takstolen skall finnas genomskinlig plastfolie samt glespanel c 600 mm eller tätare. Snedtakets inre ytbeklädnad får vara uppsatt på de delar som kan inspekteras uppifrån bjälklaget. Övriga delar av snedtaket ska endast ha plastfolie och glespanel. På så sätt kan isoleringen inspekteras under pågående arbete.

Glasull och stenull är obrännbara material enligt gällande typgodkännadebevis. Detta får till följd att materialet hjälper dig att förhindra brandspridning.

En lösfyllnadsisolering skall ej belastas. Därför är det nödvändigt att bygga landgångar på vindsutrymmet.

Hur vi isolerar
hur_1Innan vi utför lösfyllnadsisoleringen så kontrollerar vi att det inte finns några synliga skador på befintliga installationer eller på plastfolien samt att vindavledare är korrekt monterade. Detta för att säkerställa att inga skador finns som kan påverka isolerförmågan.
Klicka på bilden för större version.

 

 
hur_2Sedan drar vi upp blåsslangen genom vindsluckan och ansluter den till blåsaggregatet som finns på lastbilen. Ett ganska lätt arbete jämfört med att släpa upp skivor och rullar av traditionell isolering.
Klicka på bilden för större version.

 

 

 

hur_3Själva lösullen är komprimerad och förpackad i säckar som tömmes i blåsmaskinens tråg.

Under installationen har den person som befinner sig på vinden möjlighet att med en fjärrkontroll eller genom radiokontakt med maskinisten stoppa blåsmaskinen eller ändra inställningarna. Allt för att man hela tiden skall kunna göra bästa möjliga isoleringsarbete.
Klicka på bilden för större version.

 

hur_4Här sker isoleringen i alla skrymslen och runt ventilationsrör och eldragningar på ett sätt som inte kan åstadkommas med traditionella isolerskivor och mattor. Lösullen sluter helt tätt och inga köldbryggor uppstår.
När isoleringsarbetet är klart kontrolleras tjockleken på isoleringsskiktet och att densiteten stämmer överens med Energigruppens certifiering. Slutligen demonteras utrustning och arbetsområdet avstädas och ett isoleringsarbete som med traditionella produkter skulle ha tagit dagar att utföra har klarats av på några få timmar.

Själva lösullen är komprimerad och förpackad i säckar som tömmes i blåsmaskinens tråg.

Under installationen har den person som befinner sig på vinden möjlighet att med en fjärrkontroll eller genom radiokontakt med maskinisten stoppa blåsmaskinen eller ändra inställningarna. Allt för att man hela tiden skall kunna göra bästa möjliga isoleringsarbete.
Klicka på bilden för större version.